شروع

رایگان / ۷ روز

-

-

اتصال ۳ اکانت شبکه‌های اجتماعی


امکان زمانبندی و ارسال:

پست عادی - گالری


محدودیت ارسال ۵ پست روزانه


فضای دخیره‌سازی ۵۰ مگابایت


پشتیبانی از فضاهای دخیره‌سازی:


آنالیز و بررسی شبکه‌های اجتماعی و محتوای منتشر شده


پشتیبانی از شبکه های اجتماعی زیر:

حرفه‌ای

۴۹,۰۰۰ /ماهانه

۱۳۲,۰۰۰ /سه ماهه (۱۰٪ تخفیف)

۵۰۰,۰۰۰ /سالانه (۱۵٪ تخفیف)

اتصال ۵ اکانت شبکه‌های اجتماعی


امکان زمانبندی و ارسال:

پست عادی - گالری - ویدئو - استوری


محدودیت ارسال ۵۰ پست روزانه


فضای دخیره‌سازی ۴۰۰ مگابایت


پشتیبانی از فضاهای دخیره‌سازی:


آنالیز و بررسی شبکه‌های اجتماعی و محتوای منتشر شده


پشتیبانی از شبکه های اجتماعی زیر:

تجاری

۹۹,۰۰۰ /ماهانه

۲۶۷,۰۰۰ /سه ماهه (۱۰٪ تخفیف)

۱,۰۰۰,۰۰۰ /سالانه (۱۵٪ تخفیف)

اتصال ۱۰ اکانت شبکه‌های اجتماعی


امکان زمانبندی و ارسال:

پست عادی - گالری - ویدئو - استوری


محدودیت ارسال ۱۰۰ پست روزانه


فضای دخیره‌سازی ۸۰۰ مگابایت


پشتیبانی از فضاهای دخیره‌سازی:


آنالیز و بررسی شبکه‌های اجتماعی و محتوای منتشر شده


پشتیبانی از شبکه های اجتماعی زیر:

سازمانی
اشتراک سفارشی
پکیج سازمانی

نیاز به بیشتر از این‌ها دارید؟

همین الان با ما تماس بگیرید تا اشتراک ویژه‌ای برای شما ایجاد کنیم!