نیاز به لوگوی نوین هاب دارید؟

دریافت فایل لوگو نوین هاب

در صورتیکه قصد دارید از نشان یا لوگوی نوین هاب استفاده نمایید، می توانید آدرس فایل مورد نظرتان را در اندازه دلخواه در اینجا بیابید.

لوگو نوین هاب

1100x280 828x211 550x140 275x70

اگر در طراحی های خود نیاز به لوگو نوین هاب دارید می توانید سایز های مختلف لوگو را بدون پس زمینه و با فرمت PNG دریافت کنید.

نماد نوین هاب

1024x1024 512x512 128x128 32x32 16x16

اگر در طراحی های خود نیاز به آیکون نوین هاب دارید می توانید سایز های مختلف آیکون را بدون پس زمینه و با فرمت PNG دریافت کنید.