نیاز به راهنمایی دارید؟

مدیریت کامنت‌ها


مشاهده کامنت‌ها

در بخش کامنت‌های نوین هاب، همه کامنت‌های شبکه‌های اجتماعی را در یک صفحه خواهید دید.

از بالا و قسمت اکانت‌های انتخاب شده، می‌توانید اکانت‌های خود را به صورت گروهی و یا مجزا انتخاب کنید تا کامنت‌های آنها را ببینید.

پاسخگویی به کامنت‌ها

برای پاسخ دادن به کامنت‌ها کافیست کامنت مورد نظر را انتخاب کنید و دکمه پاسخ دادن را بزنید، کادری برای شما باز می‌شود و از آنجا می‌توانید پاسخ کامنت مورد نظر را بنویسید و سپس دکمه ارسال را بزنید.

حذف نظر

برای حذف نظر یا کامنت هم کافیست روی دکمه حدف نظر بزنید تا آن کامنت در صورت نیاز حذف شود.

سایر موارد

وضعیت: در قسمت وضعیت می‌توانید کامنت‌ها را بر اساس سه فیلتر خوانده شده، خوانده نشده و پاسخ داده شده ببینید.

تگ‌ها: در قسمت تگ‌ها می‌توانید کامنت‌ها را بر اساس سه فیلتر انجام نشده، در حال پیگیری و انجام شده ببینید.

این مقاله مفید بود؟
بلهخیر