نیاز به راهنمایی دارید؟

آنالیز توییتر


آنالیز توییتر در بخش آنالیز نوین هاب مجموعه‌ای از داده‌ها و آمارهای دقیق ازاکانت توییتر شماست.

داده‌های مهم آنالیز توییتر

مجموع فالوورها: مجموع فالوورهای اکانت توییتر در بازه زمانی تعیین شده

افزایش فالوور: میزان افزایش فالوورهای اکانت توییتر در بازه زمانی تعیین شده

نرخ مشارکت: تعداد لایک‌ها + تعاداد کامنت‌ها/ تعداد فالوورها

ریتوییت: تعداد ریتوییت‌های اکانت توییتر شما در بازه زمانی تعیین شده

میانگین روزانه توییت: میانگین توییت‌های منتشر شده در اکانت توییتر در بازه زمانی تعیین شده

کل توییت: تعداد کل توییت‌های منتشر شده در بازه زمانی تعیین شده

نمودارهای آنالیز توییتر

نمودار رشد فالوورها (دنبال کنندگان): افزایش فالوورها در بازه زمانی تعیین شده و در زیر نمودار هم درصد رشد اکانت توییتر نسبت به دوره قبل نشان داده‌می‌شود.

آنالیز توییتر

نمودار نوع پست‌ها: تعداد محتوای منتشر شده (عکس، ویدیو، آلبوم، استوری و…) در بازه زمانی تعیین شده به تفکیک روز

نمودار ریتوییت: میزان ریتوییت توییت‌ها، در بازه زمانی تعیین شده

هشتگ‌های برتر: پربازدیدترین هشتگ‌های استفاده شده در محتواهای منتشر شده در بازه زمانی تعیین شده

نمودار منشن/کامنت: تغییرات میزان منشن در توییتر در بازه زمانی تعیین شده

برترین محتواها: بهترین محتواهای منتشر شده در بازه زمانی تعیین شده در اکانت توییتر

این مقاله مفید بود؟
بلهخیر