نیاز به راهنمایی دارید؟

آنالیز تلگرام


آنالیز تلگرام در بخش آنالیز نوین هاب مجموعه‌ای از داده‌ها و آمارهای دقیق ازکانال تلگرام شماست.

داده‌های مهم آنالیز تلگرام

مجموع فالوورها: مجموع فالوورهای کانال تلگرام در بازه زمانی تعیین شده

افزایش فالوور: میزان افزایش فالوورهای اکانت تلگرام در بازه زمانی تعیین شده

میانگین بازدید: میانگین بازدید از محتواهای منتشر شده در کانال تلگرام در بازه زمانی تعیین شده

بازدید کل: میزان کل بازدیدها از محتوای منتشر شده در کانال تلگرام در بازه زمانی تعیین شده

میانگین روزانه پست: میانگین تعداد پست‌های روزانه منتشر شده در کانال تلگرام در بازه زمانی تعیین شده

مجموع محتوای منتشر شده: مجموع محتوای منتشر شده درکانال تلگرام در بازه زمانی تعیین شده

نمودارهای آنالیز تلگرام

نمودار رشد فالوورها (دنبال کنندگان): افزایش فالوورها در بازه زمانی تعیین شده و در زیر نمودار هم درصد رشد کانال تلگرام نسبت به دوره قبل نشان داده‌می‌شود.

نمودار بازدید (ایمپرشن): تعداد بازدیدها از محتواهای بارگذاری شده در بازه زمانی تعیین شده به تفکیک روز و درصد رشد بازدید نسبت به دوره قبل نشان داده‌می‌شود.

نمودار نوع پست‌ها: تعداد محتوای منتشر شده (عکس، ویدیو، آلبوم، فایل و…) در بازه زمانی تعیین شده به تفکیک روز

برترین محتواها: بهترین محتواهای منتشر شده در بازه زمانی تعیین شده

این مقاله مفید بود؟
بلهخیر