نیاز به راهنمایی دارید؟

آنالیز اینستاگرام


آنالیز اینستاگرام در بخش آنالیز نوین هاب مجموعه‌ای از داده‌ها و آمارهای دقیق ازاکانت اینستاگرام شماست.

داده‌های مهم آنالیز اینستاگرام

مجموع فالوورها: مجموع فالوورهای اکانت اینستاگرام در بازه زمانی تعیین شده

افزایش فالوور: میزان افزایش فالوورهای اکانت اینستاگرام در بازه زمانی تعیین شده

نرخ مشارکت: تعداد لایک‌ها + تعاداد کامنت‌ها/ تعداد فالوورها

کلیک بر روی لینک: تعداد کلیک روی لینک بخش بیو پروفایل اکانت اینستاگرام در بازه زمانی تعیین شده

بازدید پروفایل: تعداد بازدید از پروفایل اکانت اینستاگرام در بازه زمانی تعیین شده

مجموع محتوای منتشر شده: مجموع محتوای منتشر شده در اکانت اینستاگرام در بازه زمانی تعیین شده

نمودارهای آنالیز اینستاگرام

نمودار رشد فالوورها (دنبال کنندگان): افزایش فالوورها در بازه زمانی تعیین شده و در زیر نمودار هم درصد رشد اکانت اینستاگرام نسبت به دوره قبل نشان داده‌می‌شود.

نمودار بازدید (ایمپرشن): تعداد بازدیدها از محتواهای بارگذاری شده در بازه زمانی تعیین شده به تفکیک روز و درصد رشد بازدید نسبت به دوره قبل نشان داده‌می‌شود.

نمودار بازدیدکنندگان (Reach): تعداد بازدیدهای منحصر‌به‌فرد به تفکیک روز در بازه زمانی تعیین شده و درصد رشد بازدیدکنندگان را نشان می‌دهد.

نمودار نوع پست‌ها: تعداد محتوای منتشر شده (عکس، ویدیو، آلبوم، استوری و…) در بازه زمانی تعیین شده به تفکیک روز

نمودار آنلاین بودن فالوورها بر اساس ساعت: تعداد فالوورهای آنلاین پروفایل اینستاگرام در ساعات مختلف روز در بازه زمانی تعیین شده

نمودار آنلاین بودن فالوورها بر اساس روز: تعداد فالوورهای آنلاین پروفایل اینستاگرام در روزهای مختلف هفته در بازه زمانی تعیین شده

نمودار جنسیت: تفکیک جنسیتی مخاطبین در بازه زمانی تعیین شده

نمودار کشور: تفکیک کشور محل سکونت مخاطبین در بازه زمانی تعیین شده

هشتگ‌های برتر: پربازدیدترین هشتگ‌های استفاده شده در محتواهای منتشر شده در بازه زمانی تعیین شده

سایر اطلاعات

بهترین ساعت انتشار پست: بهترین ساعت انتشار پست با توجه به زمان آنلاین بودن فالوورها

کلیک بر ایمیل: تعداد کلیک روی بخش ایمیل در بیو پروفایل اینستاگرام در بازه زمانی تعیین شده

کلیک بر شماره تماس: تعداد کلیک روی بخش تماس در بیو پروفایل اینستاگرام در بازه زمانی تعیین شده

کلیک بر پیامک: تعداد کلیک روی بخش ارسال پیامک در بیو پروفایل اینستاگرام در بازه زمانی تعیین شده

میانگین لایک: میانگین تعداد لایک‌ محتواهای منتشر شده در بازه زمانی تعیین شده

میانگین کامنت: میانگین تعداد کامنت‌ محتواهای منتشر شده در بازه زمانی تعیین شده

میانگین بازدید: میانگین بازدید از محتواهای منتشر شده در بازه زمانی تعیین شده

برترین محتواها: بهترین محتواهای منتشر شده در بازه زمانی تعیین شده

برترین استوری‌ها: بهترین استوری‌های منتشر شده در بازه زمانی تعیین شده

این مقاله مفید بود؟
بلهخیر